Ännu ett intensivt skrivarår har snart passerat. Även detta år har tyvärr präglats av pandemien. Positivt i sammanhanget är dock att coronabubblan även nu kunnat transformeras till en skrivarbubbla. Många projekt hart därför kunnat föras framåt och även avslutas. 


Kommande projekt gäller de mer långsiktiga aforism-, tankedagboks- och diktprojekten. Ett par större verk, som är mer eller mindre slutförda, får för tillfället ”ligga till sig” i väntan på slutbearbetningen. Det rör sig då om en historisk roman och en vardagsfilosofisk fackbok.


Min förra diktsamling, LUCY JORDANS ÖGON (2020), var min första lyrikbok sedan 2013. Den innehåller inte bara mer personliga betraktelser utan fr a tids- och samhällskritik riktad mot meningslösa sysselsättningar, materialism och oreflekterad konsumism. Min nästkommande diktsamling, SÅNGER PÅ ÅTERVÄNDSGRÄNDENS MUR, betonar ytterligare det personliga anslaget men även en rent existentiell problematik med människosyn och människovarande i fokus. Texterna är mer lättillgängliga i språket och bilder något mindre djärva än tidigare. Budskapet är prioriterat. Samlingen är slutredigerad och beräknas vara publicerad i början av 2022.