Om

Cai Svensson är fil dr och lektor. Han har publicerat en rad dikt- och aforismsamlingar samt verk om litteratur, kommunikation och litterärt skapande. Han har även i tidigare verk utnyttjat fragmentet som medel, t ex i ”Nog var det så” där han utforskar sin barndom. Författaren är dessutom verksam som debattör och driver ett antal sajter och bloggar på nätet.

Presentation

Teknik

Den här bloggen skapades via leverantören bloggo.nu

Reklamfri blogg!
Skapa en egen blogg utan krångel eller teknisk kunskap.
Skapa bloggen nu!

Visar inlägg från januari 2023

Tillbaka till bloggens startsida

Vallaskogens hemligheter

Under min barndom spelade det lilla grönområdet Vallaskogen en avgörande roll i våra liv. Där tillbringade vi mycket tid under alla årstider. Ett par hemligheter fascinerade oss särskilt: regementets övningståg och träsnidarens torp Jonsbo. 

Här följer ett par dikter som anknyter till dessa hemligheter från min barndom:


ÖVNINGSTÅGET

Likriktningen,
det blotta pågåendet
av jobbet, umgänget och livet i övrigt
har drabbat oss som en tvinsot
och helt stoppat färden mot framtiden.
Som att en mansålder senare upptäcka
det bortvittrande övningståget.
Det sov fastmurat i skogen
nerbäddat i mossor och snår.
På vagnssidorna kröp murgrönor;
plastmuggar och flaskor dolde perrongen.


TRÄSNIDARENS NAMN

Ödestugan murknar,
murknar tyst i lillskogen
och ingen ser den
utom trästoderna
dolda under slyn.
Och jag närmar mig försiktigt
tills kameran kan fånga
blicken från den skymtande Medusas ögon
där svarta blixtar slår ut och dundrar
att jag alltför taktlöst sökt träsnidarens namn med påföljd att tomhet
och avförtrollning hotar.


NYTT SKRIVARÅR!

Egentligen följer jag varken solåret eller budgetåret i mitt skrivande. Men eftersom det inte är helt betydelselöst vilket utgivningsår olika böcker får, så är årsskiftet ändå av viss betydelse. Dessutom är det ofrånkomligt att jag tar ny sats i början av ett nytt år, oavsett allt annat.

År 2022 slutade positivt i flera avseenden. Myndigheten för Tillgängliga Medier meddelade mig i ett brev att min bok Humanism 3.0 nu gjorts tillgänglig som talbok. Uppenbarligen används boken som kurslitteratur på något lärosäte! Detta är så mycket mer glädjande som jag personligen klassar detta verk som min främsta fackbok alla kategorier.

Men även att min och min brors något mer lättsamma bok Bokstävlar och Krumelurer mottogs positivt av läsarna känns uppmuntrande. Köp den här, direkt från förlaget >> En uppföljare är redan planerad! Ämnen för satir och komik saknas ju förvisso inte.

Och så följde jag mot slutet 2022 upp mina tidigare diktsamlingar med Imman av dina drömmar (2023). Där fördjupade jag mina gängse teman med särskilt uppriktiga vittnesmål om upplevelser av mer privat karaktär, inte minst från yrkeslivet. Även denna samling får en uppföljare under det kommande året. Inte heller mänskliga svagheter som elakheter och avundsjuka råder det någon större brist på... Men för att inte bli alltför ohöljd i mina avslöjanden är språket i kommande diktbok något mer "poetiskt" och "gåtfullt" med krav på läsaren att göra egna tolkningar, vilket givetvis alltid är önskvärt. Boken har arbetstiteln Lönntecken och det preliminära omslag som presenteras nedan.