Mitt nästa och just inledda skrivprojekt (utöver vissa andra mer långsiktiga) har jag gett den preliminära titeln Jag minns – Fragment av en komisk uppväxt. Det blir mitt andra "kärleksbarn", även det avlat i hängmattan under mer lustfyllda omständigheter.

I boken kommer jag att redovisa minnesfragment rörande humorns och komikens avgörande betydelse för min uppväxt. Jag har alltmer börjat misstänka att humorn generellt sett betydde avgjort mer under 1950- och 60-talet än den gör idag. Varför det skulle kunna förhålla sig så är ett annat problem som jag skall försöka gräva lite djupare i.

Det kommer att bli en i alla möjliga avseenden "rolig bok"! Det har jag redan börjat ana, trots att jag just inlett projektet. Kanske hinner jag avsluta projektet under hösten.