Under flera decennier har jag fört en form av tankedagbok, inspirerad av Lichtenbergs "kladdböcker". Hittills har jag publicerat tre sådana "tanke-dagböcker". Här följer några exempel från de senaste månaderna.


Med ett konventionellt svenssonliv tror sig människor ha uppnått inte endast ett socialt alibi utan även ett existentiellt! Självbedrägeriet är gränslöst!


Under skapandet av min senaste dikt lärde jag mig att människors riktlinjer för sina liv fungerar samtidigt som både vägvisare och snärjande normer och konventioner. Därför hittar de aldrig fram, inte heller till sig själva.


Stundtals anar jag ett försonande dunkel bakom människors meningslösa tidsfördriv: ångesten inför Slutet.


Hollywood förvanskade bilden av USA; Donald Trump återställde den.


Får man tro tabloidpressen och sociala medier består livets mening i att tjäna mycket pengar, helst mer än andra, avsluta sitt yrkesliv så snart som möjligt, ha ett dyrbart hem, äta och tillaga kulinarisk mat, vara vacker, dvs skönhetsopererad, resa samt ständigt idka sexuellt umgänge. Stackars människor som sprider och läser sådan dynga av meningslösheter!


Människors maniska resande är något ännu mer elakartat än bara oreflekterad miljöskadlig konsumtion; det är en indikation på tomma människors desperata och fåfänga flykt från sig själva och sina tomma liv.


Ännu ett av dessa nutidens bisarra begrepp: boendekarriär!


På förekommen anledning har jag flera gånger i mitt liv läst och sökt vägledning i Johan Henric Kellgrens dikt ”Till Christina”.


Med åren finner jag det alltmer obegripligt hur ”analyser” av författarskap och verk kan respekteras som originell kreativitet. Vad är det annat än de konstnärligt impotentas profiterande på andras skaparförmåga?


Olika experters försök att förklara Putins krig historiskt, religiöst och kulturellt riskerar att legitimera rena krigsbrott.


Varför känner jag aldrig igen en enda av de ”medieprofiler” som lyfts fram i media? Läser jag slaskpressen för sparsamt eller är kraven på att kvalificera sig som ”profil” särdeles lågt satta numera?


Du sökte en själ och fann en man. Du är besviken. Och så är jag över det du sökte.