Den som läser mina dikter känner mig bättre än jag själv gör. I min lyrik kan jag tillåta mig vara mer personlig och ärlig. 

Diktsamlingen Lucy Jordans ögon är min första lyrikbok sedan 2013. Den innehåller inte bara mer personliga betraktelser utan fr a tids- och samhällskritik riktad mot meningslösa sysselsättningar, materialism och oreflekterad konsumism.  

Flera av dikterna är skrivna med Lucy Jordans tänkta syn på sakernas tillstånd. Då närmar vi oss även en rent existentiell problematik med människosyn och människovarande i fokus. Texterna innehåller en mer lättillgänglig språkform och mindre djärva bilder än tidigare. Budskapet är prioriterat. Jim Morrison får stå för anslaget till samlingen:

 We have assembled inside this ancient

                       & insane theatre

                 To propagate our lust for life

                       & flee the swarming wisdom

                                           of the streets    

                   –  Jim Morrison

”Lucy Jordans ögon” räknar jag med skall finnas i bokhandeln i augusti.