Under februari har jag spontant tagit upp mina försök att skriva en roman. Tre romaner har tidigare påbörjats men ännu inte slutförts. Jag har dock stora förhoppningar om att det just påbörjade projektet blir mer uthålligt. 

Dels utspelar sig handlingen i nutid, dels rör den personer och miljöer som jag är bekant med och dels agerar jag nu medvetet mer dionysiskt än apolloniskt. Jag vet alltså inte hur berättelsen kommer att sluta eller vad huvudpersonerna kommer att ta sig före, eller ens vem som kommer att bli huvudperson. Det gör projektet riktigt spännande! 

Annars är den tidskritiska udden i vanlig ordning fördjupad av en mer symboliskt framburen existentiell problematik. Jag har stora förhoppningar på projektet!

Övriga projekt med dikter, satir och aforismer/tankefragment pågår som vanligt. De är ju baserade på regelbundna, dagliga anteckningar. Nästa diktsamling kommer att publiceras inom en inte alltför avlägsen framtid och en ny satirbok är planerad till jul.

Men romanprojektet är mitt huvudfokus.