DRÖMMEN   


Du dröjde

hoppfull vid en dolsk dröm

och förstod att den var opålitlig,

att den omöjligt kunde infrias

men ältade den ändå,

utforskade alla beståndsdelar,

grävde djupt

och skrev ner otaliga tolkningar av drömmen,

gjorde egna tillägg till den

och ville hålla fast vid allt,

hålla fast vid varje bildsekvens,

vid minsta beståndsdel och skiftning hos den här drömmen.

Du var besatt,

helt besatt,

kunde inte alls släppa tankarna på oss

och komma loss från den.
SÅG MOT HENNE  


En lunch

slog jag mig självklart ner vid bordet,

såg mot henne

och hon mulnade tvärt,

vände sig bort och pratade maniskt med andra.

Jag satt häpen och kränkt på stolen

och såg hur hon snabbt gled undan,

rev ner allt som vi just byggt upp.

Kvar var bara

en ilsk bortvänd blick,

en fräsande svetsloppa som mörkret skamlöst lyfte fram.
EN BOK  


En bok du spårat upp

och skrivit en hälsning i

gav du diskret till mig,

en liten bok  

med ett mörkrosa hjärta,

ett bokmärke

virkat av skenbar logik.

När jag slog upp den hade

garnhjärtat börjat pulsera,

låg och bultade mot sidan,

gav blod åt min dröm.