Namn Cai Svensson
Alias drcai
Hemstad Linköping
Hemsida http://drcai.se
Twitter https://twitter.com/CaiSvensson

Cai Svensson är fil dr och lektor. Han har publicerat en rad dikt- och aforismsamlingar samt verk om litteratur, kommunikation och litterärt skapande. Han har i sina verk utnyttjat fragmentet som medel, t ex i ”Nog var det så”, där han utforskar sin barndom. Hans viktigaste verk behandlar humanismen idag, t ex "Humanism 3.0. Mellan naturalism och religion". Författaren är dessutom verksam som debattör och driver ett antal sajter och bloggar på nätet.